از روزي كه چرخهاي اتومبيل روي خيابانهاي شهرها به حركت درآمدند معايب و محاسن آنها نيز زير نگاه تيز بين متخصصان مختلف به نقد كشيده شد. يكي از عمده ترين مشكلاتي كه با ظهور اتومبيل پديدار گرديد مسئله ايمني و تبعات زيست محيطي اتومبيل است. ايمني يك ضرورت است كه تا آخرين روز حيات يك خودرو بايد وجود داشته باشد. در اين ميان بروز تصادفات مختلف و ضايعات گسترده جاني و مالي مسوولين ترافيكي كشورهاي جهان را به طراحي روشهايي براي بررسي ميزان ايمني خودروها به صورت دوره اي وادار نمود كه در اين راستا معاينه فني به عنوان مجموعه اي از قوانين ،آزمونها و روش هاي اجرايي با استفاده از تجهيزات خاص براي هر آزمون معرفي گرديد و هم اكنون بيش از نيم قرن از اجراي طرح در كشورهاي پيشرفته دنيا گذشته است .

شايان ذکر اينکه آلاينده هاي هوا مانند منواكسيد كربن ، ذرات معلق ، اكسيدهاي ازت ، اكسيدهاي گوگرد و ازن داراي آثار منفي بسياري بر سلامتي شهروندان مي باشند .

بر اساس مصوبه شماره  ت/44055 هـ 27457 مورخه 07/ 1382/08هيات وزيران، وظيفه تشکيل ستاد معاينه فني خودرو در شهرها به عنوان تشکلاتي متمرکز براي برنامه ريزي، هدايت، نظارت و کنترل فعاليت مراکز معاينه فني خودرو و مراکز معاينه فني مجاز بر عهده شهرداري ها مي باشد.

 

از اين رو و بر اساس دستورالعمل ماده 3 آيين نامه اجرايي مصوبه مذکور به عنوان نحوه انجام معاينه فني و صدور برگه معاينه فني خودروها با هدف کمک به کاهش ميزان آلودگي هوا افزايش ايمني تردد و در نهايت کاهش خسارات جاني و مالي ناشي از عيوب فني خودرو، اولين جلسه هماهنگي در مورخه 07/03/ 1385 با حضور فرماندار، شهردار، معاونت حمل و نقل و ترافيک شهري ، نماينده سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان، نماينده اداره کل محيط زيست، نماينده نيروي انتظامي و کارشناس سازمان شهرداريهاي کشور تشکيل و مقرر گرديد مرکز معاينه فني توسط حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري در محل توقفگاه اتوبوسراني راه اندازي شود . لذا در مرداد 85 اين مرکز با دو خط نيمه مکانيزه تست ميزان آلايندگي دود خودروهاي بنزيني و ديزلي افتتاح گرديد و در ادامه در آذرماه 85 دومين خط نيمه مکانيزه تست ميزان آلايندگي دود خودروهاي بنزيني نيز راه اندازي و به بهره برداري رسيد.

هم اكنون مرکز معاينه فني خودرو شهيد رجايي قزوين کاملاً به صورت مكانيزه فعاليت مي نمايد و به غير از تست آلايندگي، مركز مجهز به تست هاي سه گانه كه شامل تست فنی فرمان و كمك فنر و تست ترمزهاي چشمی CNG( دوگانه روز ) نیمه سنگین دیزل وخودرو هاي سبك مي باشد

  •