دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

در طرح نیم بهای معاینه فنی به مناسبت هفته هوای پاک بیش از هزار خودرو به مرکز معاینه فنی شهید رجایی شهرداری قزوین مراجعه کرد

از تاریخ ۲۹ دی تا ۵ بهمن ماه تعداد مراجعه خودروهای یگانه سوز (بنزین) در مراجعه اول ۹۷۰ دستگاه، تست مجدد ۲۳۷ دستگاه و کل پذیرش هزار و ۲۰۷ دستگاه بوده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ در پی اجرای طرح نیم بهاسازی معاینه فنی خودرو، تعداد مراجعین به مرکز معاینه فنی شهید رجایی شهرداری قزوین افزایش چند برابری را در پی داشت.

طبق اين گزارش؛ آمار نشان می دهد از تاریخ ۲۹ دی تا ۵ بهمن ماه تعداد مراجعه خودروهای یگانه سوز (بنزین) هزار و ۲۰۷ دستگاه بوده، این درصورتی است که سال گذشته در همین فاصله زمانی مراجعه اول ۴۳۳ خودرو، تست مجدد ۸۹ دستگاه و کل پذیرش ۵۲۲ بوده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط